Logotyper

Björkmans Bil har flera olika versioner av logotyper.

Alla varianter är copyrightskyddade och får inte användas utan tillstånd av Björkmans Bil.

Behöver du använda dessa? Maila ted.nilsson@bjorkmansbil.se för godkännande